Grote Portretten Galerij in Pictura
Expositie
datum: 18 november t/m 16 december 2018
locatie:

Pictura Dordrecht
Voorstraat 192-192
3311 ES Dordrecht


Meer info op website

100 portretten van Dordtenaren

Van 13 november 2018 t/m 9 mei 2019 herdenkt Dordrecht de Synode, die 400 jaar geleden plaats vond in Dordrecht. Destijds lieten de deelnemers aan de Synode zich graag portretteren.

Pictura wil een eigentijdse Ode aan de Synode brengen. Met 100 portretten in alle mogelijke stijlen, van 100 inwoners van Dordrecht in alle soorten en maten. Of je oud, jong, dik, slank, autochtoon, allochtoon, arm, rijk, vrouw, man, meisje, jongen of nog een baby bent: geef je op voor De Grote Pictura Portretten Galerij en laat je portret maken door één van 100 kunstenaars. Deze oproep werd door 130 Dordtenaren beantwoord, allerlei mensen met uiteenlopende redenen waarom zij graag mee willen doen. Inmiddels zijn er uit deze aanmeldingen 100 mensen geselecteerd die met elkaar een mooie dwarsdoorsnede van de Dordtse samenleving vormen. Er zijn ook 100 kunstenaars die dit experiment graag aan willen gaan. 

Kunstenaar en model zijn gekoppeld en op 29 april jl vierden we in Pictura de start van dit project.

U bent van harte welkom op de opening op 18 november.

Complete agenda >