De Dordtse Boekenmarkt en de Statenbijbel
Expositie
datum: 1 juli 2018
locatie: Dordtse binnenstad
Meer info op website

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Dordtse Synode van start ging. Een internationale kerkvergadering met de bedoeling om de kerkelijke verschillen in die tijd te beslechten, een strijd tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten, tussen rekkelijken en preciezen. Daarnaast bleek Prins Maurits ook nog een politiek belang te hebben. Johan van  Oldenbarneveldt is er, volgens sommigen, het bekendste slachtoffer van geworden.

Wij van de Dordtse Boekenmarkt blijven daar wijselijk buiten. Later in 2018 en begin 2019 zal daar in het kader van de grote manifestatie “Ode aan de Synode” ongetwijfeld veel deskundige aandacht aan worden besteed.

Wij richten ons op een van de belangrijke besluiten van de synode, namelijk die tot het vertalen van het Oude en Nieuwe Testament vanuit het Hebreeuws en het Grieks in één Nederlandse taal: de Statenvertaling, vernoemd naar de financier van dit bijna twintig jaar kostende project. In 1637 verscheen in Leiden de eerste druk.


Wij richten ons op het grote belang van de Statenbijbel voor de ontwikkeling van één Nederlandse taal naast of in plaats van de vele lokale dialecten in het midden van de zeventiende eeuw. Naast een startpunt naar die ene Nederlandse taal heeft de Statenbijbel, doordat het een letterlijke vertaling was uit antieke Hebreeuwse en Griekse teksten, onze taal verrijkt met ontelbare woorden, begrippen, spreekwoorden en gezegden. Dat is taal en daar zijn wij een beetje van.

Welkom op de 23e Dordtse Boekenmarkt!


Complete agenda >